Nästa smideskurs blir den 19 maj. Det finns 3 platser kvar.