När det gäller ”prova på smide” i Granhammar så kommer vi att uppdatera läget efterhand med anledning av Corona pandemin.

Tag kontakt för mer information!

Smideskursen den 9 maj är flyttad till september p.g.a. Corona pandemin och det nuvarande läget. Vi planerar ytterligare en nybörjarkurs under hösten.