Nästa smideskurs blir den 5 oktober. Välkommen med anmälan!