Nästa smideskurs blir den 19 maj. Det finns 1 plats kvar.